Shenzhen Hengkai Textile Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
5.0/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤9h
Giao dịch
US $3,000+ trực tuyến
Cộng tác
5
Dịch vụ
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Đánh giá nhà cung cấp

Chat Online

Anna zhang
NANA LI
Kity He
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.