Shenzhen Hengkai Textile Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
5.0/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
100.0%
Thời gian phản hồi
≤9h
Giao dịch
US $3,000+ trực tuyến
Cộng tác
5
Dịch vụ
Có hỗ trợ mua sắm tập trung
Đánh giá nhà cung cấp

Chat Online

Anna zhang
NANA LI
Kity He
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.
1/69
Go toPage
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.